Revit Architecture + Lumion 3D

Revit Architecture + Lumion 3D

BIM Platformunun en etkin yazılımı Revit ile projelerinizi kolayca modelleyin ve dünyanın en hızlı render programı Lumion 3D ile kaliteli görseller ve animasyonlar oluşturun. 

Eğitim Gereksinimleri


 • Başlangıç seviyesinde bilgisayar kullanabilmek.
 • Windows 8 ya da üzeri işletim sistemine sahip bilgisayar.
 • Revit 2021 programının bilgisayarınızda yüklü olması.
 • İnternet Bağlantısı

 

Neler Öğreneceksiniz

Eğitim içeriği başlangıç ve ileri düzey konuları kapsamaktadır, sıfırdan bir projenin tüm safhaları önce anlatılır, örnekler yapılır ve ardından bir projeye uyarlanıp karşılaşılabilecek problemler tespit edilerek çözülür. Bir projenin konsept, avan ve uygulama süreçleri ele alınır, bununla ilgili Mass Modelleme, Ruhsat proje süreçleri (Emsal, Taks, İnşaat Alanı, Ruhsat Paftası vs.) anlatılır, Uygulama paftaları ve sistem detaylarını da (Merdiven, Cephe sistem detayı vs.) kapsayan bir eğitim içeriğine sahiptir. Bu eğitimde amaç Revit Architecture kullanıcısının bir projeyi tamamıyla Revit'ten başlatıp, tüm süreçleri işleyip, Revit'ten çıktı almasını sağlamaktır.

 

Eğitim İçeriği

Revit Architecture, Autodesk tarafından geliştirilmiş olan Yapı Bilgi Sistemi (BIM) teknolojisini destekleyen mimari bir yazılımdır. Kütlesel tasarım, metraj, detaylandırma ve görselleştirme için güçlü araçlar sunar. Duvar, kapı, pencere, merdiven gibi akıllı mimari modelleme elamanlarıyla çalışır. Parametrik yazılım sistemini esas alır. Bu, bir defa girilen bir verinin tüm proje sürecinde korunması ve istenildiğinde tekrar kullanılabilmesi anlamına gelir. Revit'in en önemli özelliklerinden birisi 3 boyutlu modelleme ile 2 boyutlu modelleme unsurlarını bir arada kullanabilmesidir. 

 

Giriş
 • BIM (Buildin Information Modeling) Nedir?
 • BIM'in Avantajları
 • Etkin olarak kullanıldığı alanlar
 • Dünyada ve Türkiye de BIM kullanımı
 • BIM Rolleri
 • BIM Standardına uygun programlar
 • BIM'e geçiş yapan firmalar
 • BIM Yazılımlarının sektördeki yeri ve kullanımı
 • BIM Yazılımlarının karşılaştırılması
 • Neden Revit?
Açılışta Revit
 • Açılış Ekranı
 • Arayüz Tanıtımı
  • Model Bölümü
  • Family Bölümü
  • Learn Bölümü
  • Templates
Çizim Ekranının Tanıtılması
 • Quick Access Toolbar-Hızlı Erişim Araç Çubuğu
 • Ribbon-Şerit Menü
 • Properties
 • Project Browser
 • View Control Bar
 • Context Menü
 • Autodesk App Store
Başlangıç Ayarları
 • Project Units-Birim Ayarları
 • Level-Projeye Yeni Kat Ekleme
 • Browser Organization
 • Keyboard Shortcuts-Klavye Kısayolları
Düzenleme Komutları
 • Move
 • Copy
 • Rotate
 • Align
 • Offset
 • Mirror
 • Trim/Extend
 • Array
 • Split Element
 • Split With Gap
 • Pin, Unpin, Delete
 • Scale
 • Group
 • Join
Yapısal Elemanlar
 • Grid – Aks Yerleşimi
 • Structural Column - Taşıyıcı Kolonlar
 • Beam - Kirişler
 • Wall - Duvarlar
 • Structural Wall-Perde Duvarlar
 • Curtain Wall – Giydirme Cepheler
 • Floor – Döşemeler
 • Ceiling – Asma Tavanlar
 • Place a Component-Projeye Hazır Tefriş Yerleştirme
 • Model In-Place-Projeye Uygun Tefriş Oluşturma
 • Door – Kapılar
 • Window – Pencereler
 • Stair – Merdivenler
 • Roof by Footprint , Roof by Extrusion – Çatılar 1
 • Roof ( Soffit, Fascia, Gutter) – Çatılar 2
 • Railing – Korkuluklar
 • Ramp – Rampalar
 • Projede Revizyon
 • Architectural Column – Mimari Kolonlar
 • Mullion-Cephe Profilleri
 • Curtain Grid- Cephe Izgaraları
Mahal Düzenlemeleri
 • Room & Area – Mahal Tanımlama ve Etiketleme
  • Room-Mahal Tanımlama
  • Room Tag-Mahal Etiketleme
  • Color Scheme-Mahallerin Renklendirilmesi
  • Mahallerin Kesitte Etiketlenmesi
  • Area-Alan Tanımlama
  • Area Tag-Alan Etiketleme
 • Room Tag Family – Mahal Etiketi Oluşturma
 Shaft ve Boşluklar
 • By Face
 • Shaft
 • Wall
 • Vertical
Model Site – Arazi Modelleme
 • Coordinate at Point - Projenin Gerçek Koordinatları Belirleme 
 • True North - Gerçek Kuzey Belirleme
 • Project Base Point and Survey Point - Deniz Seviyesine Göre Kotları Belirleme
 • Toposurface-Arazi Modelleme
  • Place Point
  • Select Import Instance
  • Specify Points File
 • Property Line-Arsa Sınırı Çekme Sınırı Oluşturma 
 • Site Component-Ağaç Yerleştirm
 • Parkin Component-Park Bileşenleri Yerleştirme
 • Building Pad-Bina Taban Alanı Oluşturma
 • Split Surface-Arazi Ayırma
 • Merge Surface-Arazi Birleştirme
 • Subregion-Tretuvar ve Yolların Oluşturulması
 • Graded Region– Kazı Dolgu Hesabı
 • Label Contours-Arazi Etiketleme
Dimension – Ölçülendirme ve Detaylandırma
 • Aligned Dimension-Hizalı Ölçülendirme
 • Linear Dimension-Doğrusal Ölçülendirme
 • Angular Dimension-Açısal Ölçülendirme
 • Radial Dimension-Yarıçap Ölçülendirme
 • Diameter Dimension-Çap Ölçülendirme
 • Arc Length-Yay Uzunluğunu Hesaplama
 • Spot Elevation-Planda ve Kesitte Kotlama
 • Spot Slope-Eğim Hesaplama
Detay Elemanları
 • Detail Line- Detay Çizgisi
 • Filled Region- Taramalar
 • Masking Region-Maskeleme
 • Detail Component- Detay Nesneleri
 • Repeating Detail Component-Tekrarlı Detay Nesneleri
 • Revision Cloud-Revizyon Bulutu
 • Detail Group-Detay Grubu Oluşturma
 • Insulation-Yalıtım
 • Text
Etiketleme
 • Tag By Category-Nesne Etiketleme
 • Tag All-Toplu Etiketleme
 • Material Tag-Malzeme Etiketleme
 • Tread Number-Basamak Etiketleme
 • Color Fill Legend-Mahal Renklendirme
 • Symbol-Semboller
Görünümler ve Dökümantasyon
 • Schedules-Metraj
  • Schedule/Quantities-Yapı Elemanı Metrajı
  • Material Takeof- Malzeme Metrajı
  • Graphical Column Schedule-Kolon Şeması
  • Schedule Export- Metrajın Excel'e aktarılması
  • Room Key- Metraj Yardımıyla, Mahal Tiplerinin Kategorileştirilmesi
 • Graphic Display Options- Grafik Görüntüleme Seçenekleri
 • View Templates-Çalışma Planları Şablonu Oluşturma
 • Visibility/Graphics-Nesne Görünümlerini Düzenleme
 • Thin Line- Kalem Kalınlıklarını Açam/Kapama
 • Render – Görselleştirme
 • Render in Cloud-Bulut Render
 • Render Motorlarının Yorumlanması
 • Solar Study-Güneş Analizi
 • Camera – Kamera
 • Walkthrough-Belirlenen bir hatta kamera gezdirmek
 • Section – Kesit Oluşturma
 • Elevation – Cephe Görünüşleri
 • Callout – Sistem Detayı Oluşturma
 • Plan Views-Alternatif Plan Oluşturma
 • Plan Region – Bölgesel Plan Kesit Yönetme
 • Sheet – Pafta Hazırlama
 • Scope Box
 • Windows-Pencere Düzenleme
 • User Interface-Kullanıcı Arayüzü
  • Keyboard Shortcuts-Klavye Kısa Yolları
  • Browser Organization-Project Browser Menüsünü Düzenleme ve Sıralama
  • Çalışma Ekranında Bulunan Pencereleri Açma Kapama
Yönetimsel Araçlar
 • Additional Setting-Ek Ayarlar
  • Fill Patterns-Taramalar
  • Line Style-Çizgi Tipleri
  • Line Weights – Çizgi Kalınlıkları
  • Line Pattern – Çizgi Dokuları
  • Arrowheads-Ölçü Sembolleri
  • Temporary Dimensions-Geçici Ölçü Ayarları
 • Object Style – Obje Stilleri
 • Transfer Project Standars – Projeler Arası Özellik Transferi
 • Purge Unused -  Temizleme Aracı
 • Snaps-Kenetlenme
 • Project İnformation – Broje Bilgisi
 • Material – Malzemeler
 • Project Location-Proje Lokasyonunu Tanımlama
  • Rotate True North – Gerçek Kuzey
  • Location-Proje Lokasyonunu Belirleme
  • Specify Coordinates at Point-Proje Koordinatlarını Tanımlama
Export
 • DWG Export-Revit Modelinin DWG Olarak Dışarı Aktarılması
 • Export Image - Dışarıya Görüntü Aktarma
Insert-Revit İçerisine Dosya Çekme
 • İmport DWG – DWG Yükleme
 • Link CAD – Bağlı DWG Yükleme
 • İmage-Resim Yükleme
 • Manage Links-Linkli Dosyaları Kontrol Etme
Mass Model – Kütle Modeli Oluşturma
Model by Face-Kütle Yüzeylerini Yapı Elemanına Dönüştürme
 • Curtain System – Kütle Yüzeyini Cepheye Döünüştürme
 • Roof – Kütle Yüzeyini Çatıya Dönüştürme
 • Wall – Kütle Yüzeyini Duvara Dönüştürme
 • Floor – Kütle Yüzeyini Döşemeye Dönüştürme
Revit Family Oluşturma
Print - Yazdırma

 

Kim Katılabilir?


 • Mimarlar
 • İç Mimarlar
 • Yapı Ressamları
 • İnşaat Teknikerleri
 • Mimari alanda çalışan tüm tasarımcılar
 • Peyzaj Mimarları
 • Bu bölümlerde okuyan ve kariyerlerini bu alanda oluşturmak isteyen öğrenciler katılabilir.

 

Kursa Nasıl Kaydolurum?

Eğitimler belirtilen tarihlerde yada kontenjan dolduğunda başlar. Eğitimlerde yerinizi ayırtmak için Ön Ödeme yapabilir yada eğitimin tamamını ödeyip eğitimlere katılabilirsiniz. Kredi kartlarına 2,3,6 ve 9 taksit yapabilirsiniz. Eğitimi satın aldıktan sonra arkadaşlarımız sizinle irtibata geçip program kurulumlarında size yardımcı olacaklardır, gerekli durumlarda uzaktan erişim ile bilgisayarınız derse hazır hale getirilecektir. Katıldığınız Canlı Eğitimlerin ders kayıtları, dersin ertesi günü öğrenci panelinize yüklenir ve ömür boyu ders kayıtlarını izleme imkanınız bulunur. Katılım yada Başarı sertifikalarınız dersten hemen sonra öğrenci panelinize yüklenir dijital olarak kullanabilir, çıktısını alabilirsiniz.

 

Ön Ödeme Nedir?

Eduffe Akademi' de sınıflar 10 kişiliktir, kontenjan dolduğunda ya da belirtilen günlerde kontenjanın dolması beklenmeden eğitimler başlar. Siz de yerinizi ayırtmak için eğitim bedelinin yaklaşık %5'i kadar olan ücreti ödeyip eğitimlerde yerinizi ayırtabilirsiniz. Eğitim başlamadan ücretin tamamını ödeyip eğitimlere katılabilirsiniz. Ön ödeme ücretini ders başlamadan 1 hafta önce hiçbir kesinti olmadan iptal edebilir, yatırdığınız ücreti geri alabilirsiniz.

 

Bu eğitime yorum bırakabilmek için üye girişi yapmış ve bu dersi satın almış olmalısınız.

Yorumlar

Gokhan
17-08-2019
Puan
Oncelikle webinar egitim hakkinda yorum yapayim; uzaktan egitim konusunda tereddut ediyordum, birebir yanyana egitim gibi verimli olacagini dusunmuyordum; fakat bu ilk uzaktan egitim deneyimimde bile aradaki buyuk farki yasadigimi soyleyebilirim. Bence uzaktan egitim o kadar yol gidip dersliklerde yorgun olarak derse katilmaniza gore cok daha verimli. Eduffe icin ise yorumum su; Mehmet Sahin, Revit'i kullanirken karsilasacaginiz butun problemlerin her zaman bir adim onunde deneyimli, sabirli, ogretici bir egitmen. Ve ayrica kursumu yaklasik 3-4 ay once tamamlamama ragmen programi kullanirken karsilastigim sorunlari hic cekinmeden sorabildigim ve ucretli kursta gosterdigi ayni ilgi ve alakayla yardimci olan bir egitmen. Ben Revit Arhitecture egitimini aldim, devaminda Revit Structure, Revit MEP ve Lumion egitimlerini de alacagim. Eduffe ekibine cok tesekkurler, basarilarinizin devamini diliyorum.

Ahmet Melih
09-09-2019
Puan
Çok Kaliteli ve pratik bir eğitim çift ekran ile takip edildiğinde gayet anlaşılır ve uygulanabilir fakat tek ekran ile biraz zorlanilabilir. Anlaşılmadığında hemen soru sormak mümkün. Eğitmenimiz Mehmet Şahin'in bilgisi ve aktarımı da oldukça iyi. Şimdilik ülkemizde yeterince yaygın kullanılmasa da İlerleyen zamanlarda şüphesiz daha yaygın olarak kullanılacaktır bilen mimar, mühendisler de iki adım önde olacaktır. Kurulan WhatsApp grubu sayesinde eğitim bitse de her zaman sorulan sorulara hocamız cevap veriyor. Güvenle eğitimi satın alabilirsiniz.

Batuhan
16-10-2019
Puan
Satın aldım ve çok memnun kaldım , ve kurs bittikten sonra kesinlikle aklımda revit ile alakalı hiçbir soru işareti kalmadı. Ayrıca kursu veren hocamızın samimiyeti ve bilgisi kurstan aldığım verimi çok daha fazla arttırdı . Kesinlikle gözüm kapalı tavsiye ederim .

Yusuf
16-10-2019
Puan
Revit Architecture eğitimini öğrenciyken youtube da ve internette çok öğrenmeye çalıştım ama gerçekten bire bir öğreten kadar olmuyor, böyle programlar herkesin bilgisinin ve tecrübesinin paylaşılarak öğretilmesi ve öğrenilmesi gerekiyor. Eğitimim yaklaşık 4 ay önce bitti ve şuan yarışma, ruhsat projelerimin hepsini revit ile yapıyorum. pratiklik kazandıktan sonra autocadde veya diğer yazılımlarda geçirdiğiniz sürenin 3 te 1'i kadar zamanda yapıp bitiriyorum. Belki daha çok yazılacak ve söylenecek şeyler var ama en önemlisi dediğim gibi aslında, uzaktan eğitim ve paylaşma platformu olarak en iyisi eduffe. ödediğimiz paranın daha fazlasını kısa zamanda kazanıyoruz ve gerçekten göze bile gelmemesi gereken bir para, tekrardan teşekkür ederim, hayatımda yaptığım en iyi işlerden ve kararlardan birisi bu programı öğrenmek ve mimar olarak yeni kalemim yapmaktı...

ASENA
16-10-2019
Puan
Öncelikle belirtmem gerekirse uzaktan eğitime başlangıçta yeterli verimi almak konusunda ön yargılı yaklaşmıştım. Fakat beklentilerim üzerinde bir eğitim süreciydi. Hatta eduffenin birebir eğitimlerden benim için en iyi farkı; ciddi ve profesyonel bir eğitim süreci oldu. Ders ilerleyişi hafta hafta belliydi ve eğitim süreci aksamadan vadedildiği tarihte sonlandı.Ben Revit Architecture eğitimi aldım eğitim bence gayet verimli geçti, üzerine düşer çaba gösterirseniz kesinlikle faydalı bir eğitim olacaktır.

Gizem
16-10-2019
Puan
Bu eğitimi tesadüf eseri instagramda gördüm ve alışılmış ve online bir sistem olduğu için birtakım tereddütlerim vardı.Fakat bu sistem zaman kazancı olsun, bir şeyleri tekrar tekrar izleyebilme olanağı olsun benim için çok faydalı oldu. Mehmet hocam gerçekten alanında uzman, çok anlayışlı ve özverili bir biçimde bence gerçekten içtenlikle, ticari bir amaç gütmeden adım adım reviti öğretti bize. İyi ki bu dersi satın almışım, şiddetle tavsiye ediyorum, ve içtenlikle tereddütü olan insanlara hiçbir kaygı duymamaları gerektiğini söylemek istedim :)

Sümeyye
19-10-2019
Puan
Ben bu dersi alırken Mimarlık 2.sınıf öğrencisiydim. Okul dışında ek kurslara gitmeye çok vaktim olmuyordu. Sosyal medyadan eduffe akademiyi gördükten sonra Mehmet hocam ile iletişime geçtim. İlk uzaktan eğitim deneyimim oldu ve en verimli ders aldığım kurs oldu. Mehmet hocam mimarlık alanında da kendisini çok özverili geliştirmiş bir mimar. Dersi anlatırken mimarlık tecrübesinin yüksek olmasından ötürü her soruya direk cevap verebilen bilgiye sahipti. Ben daha mimarlık eğitimimi tamamlamadığım için öğrencilik dönemimde bana faydası olurmu diye çok düşünmüştüm ama projelerimi revitten teslim etmek hem bana zaman kazandırıyordu hemde öğretmenlerimden aldığım yorumlar ve puanlar bana tekrar iyiki bu dersi aldım dedirtti. Ders dışında da Mehmet hocayla iletişime geçtiğimde kendisi ders aldığım süredeki gibi aynı samimiyetle yardımcı oldu. Kısacası Revit öğrencilik hayatınızda da mezun olduktan sonrada işinizi çok kolaylaştıracak bir program ve gelecek vaat eden bir program. Mehmet hocada bu dersi en iyi anlatabilen eğitmen mimar. Çok samimi olarak bu dersi kesinlikle eduffe akademiden almanızı tavsiye ederim.

ESRA GÖZDE
22-10-2019
Puan
Öncelikle bu kursta emeği geçen bütün eduffe ekibine ve sayın hocam Mehmet Şahin'e kurs süresince bizimle büyük bir sabır ve özveriyle ilgilendiği için çok teşekkür ederim. Ben bu kursu almadan önce çok tereddütlerim vardı. Kime sorsam bana alma, faydalı olmaz gibi birtakım ifadelerde bulunmuşlardı. Ama Mehmet beyle konuştuktan sonra onun bana vermiş olduğu samimiyet ve iyi niyeti gördükten sonra kursu almaya karar verdim. ve aldım. Mehmet beyin ve eduffe ekibinin kurs ile ilgili bilgileri, benim projeyle ilgili her türlü sorunuma hiç bıkmadan ve usanmadan büyük bir sabırla çözüm üretmesi ve kurs sürecinde dersleri gerçekten zamanında ve detaylı bir şekilde vermeleri beni çok memnum etti. Eğer tereddütleriniz varsa bence biran önce onları yıkıp bu kursu almanızı tavsiye ederim. Çok faydalı bir eğitim olduğunu ve eğer sizde biraz üzerine düşer ve çalışırsanız daha verimli olacağını düşünüyorum....

Ömer
23-10-2019
Puan
Çağımızın artık vazgeçilmez BIM programı olan Revit eğitimini ilk almaya başlamayı karar verdiğimde yaşadığım şehirdeki kurslara giderim diye düşünüyordum.İnternette gezerken denk geldiğim Eduffe Akademi benim için inanılmaz fırsat oldu.Hem videolara sürekli erişim sağlayabiliyorum anlamadığım yerleri açıp tekrar tekrar izleme imkanı bulabiliyorum.Hem de zamandan kazanıyorum.En başından sonuna kadar sorularıma cevap veren, programı akıcı ve anlaşılabilir bir şekilde anlatan Mehmet Hocama teşekkür ediyorum Mehmet Hoca ile dersler gayet anlaşılır ve keyifliydi.

Çağla
23-10-2019
Puan
Herkese merhaba.ilk olarak şundan bahsediyim Eduffe eğitimden aldığım revit architecture eğitimi ilk revit kursum değildi. Bu yüzden eğitim konusunda beni bilgilendirmek için eduffe eğitim aradığında tereddütlerim vardı. Belki de param tamamıyle boşa gidebilirdi. Ama Mehmet hocamın eğitimin genelden özele hemen hemen bütün ayrıntılarıyla anlatılacağı ve muhakkak bana katkısı olacağına dair konuşmasıyla üye oldum. İyi ki de olmuşum.Hiç pişman olmadım . Diğer kursta üstün körü anlatılan çoğu bilgi bu eğitimde ayrıntılı olarak anlatıldı. Mehmet hoca A dan Z ye her türlü sorumuza sabırla ve istekle cevap verdi.Kendisi ayrıca revit konusunda baya özel bilgilere sahip bu da sizin için iyi bir fırsat. Uzaktan eğitim konusu da hiç kafanıza takılmasın aynı sınıftaymış gibi derse müdahale edip soru sorabiliyor ve dinleyebiliyorsunuz. Ayrıca evden eğitimlere katılıyor olmakta büyük avantaj şehir dışında bile olsanız derse katılabiliyor ders kaçırmıyorsunuz. Mimar olarak söylemem gerekirse kesinlikle alınması gereken bir kurs. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum..

Müzeyyen
16-01-2020
Puan
Merhabalar, Eğitimi veren Mehmet Bey, çok tecrübeli. Sadece program konusunda değil, sektör dinamiklerini de güncel olarak takip eden biri. Bu ne işe yarıyor derseniz, bu başınıza gelecek, karşınıza çıkabilecek her durumda programı nasıl kullanacağınızı ve/veya ondan nasıl faydalanacağınızı bilmeniz demek oluyor. Online aldığım ilk kurstu, çok da başarılı yönetilmiş bir süreçti. Şahsım adına çok memnun kaldım ve diğer eğitimlere de katılma düşüncesindeyim. Eduffe kurucularına ve hocamız Sn Mehmet Şahin’e memnuniyet ve teşekkürlerimi iletir, kursiyer adaylarına da gönülden tavsiye ederim. (İyi bir mikrofonlu kulaklık alırsanız ayrıca rahat edersiniz, hoca da rahat eder :)) ) Sevgiler. Müzeyyen Yenen Y. Mimar

Nilay
18-01-2020
Puan
Merhabalar, öncelikle eğitmenimiz Mehmet Şahin'e sayısız teşekkür ediyorum. Bulunduğum yerde de aldığım revit dersleri oldu. Ama revitte baştan sona proje çizmeyi öğrendiğim yer Eduffe Akademidir. Bir mimar olarak, eğer mimari ve gerçek revit eğitimi istiyorsanız tereddütsüz bu eğitimi alın derim. Mehmet hocamızın tecrübesi ve sabrı ile inanılmaz ilerleme kaydedeceksiniz. Online eğitim olmasından hiç korkmayın. Sistem ile ilgili hiçbir sorunla karşılaşmadım bazı arkadaşlarımız karşılaşmış olsa da Mehmet hoca tarafından anında çözüldü. Yan yana verilen eğitimlerden hiçbir farkı yoktu eğitimimizin. Ben eğitim boyunca not aldım. Zaten ders sırasında Mehmet hoca uygulama yapmamız içinde süre veriyordu. Açıp ikinci kez izlediğim bir ders videosu olmadı. Her şey çok net ve anlaşılır. Kesinlikle katılın.

Adeviye
04-02-2020
Puan
Eğitimi satın aldım,sonradan katılamadığım günler için videoları tekrardan izledim ve Mehmet hocamızın ne kadar sabırlı olduğunu ,aynı şeyi tekrar tekrar sormamıza rağmen her defasında anlaşılır bir şekilde dönüş yaptığını daha net farketmiş oldum.Kendisine çok teşekkür ederim.Kaliteli ve çok pratik bir eğitim süreci yaşadık.Kursa katılmak isteyen arkadaşların tereddütlerini bir kenara bırakıp,katılmalarını tavsiye ediyorum.

Hilal
06-02-2020
Puan
Kursa başlamadan önce herkes gibi benimde uzaktan online eğitimle ilgili tereddütlerim vardı fakat bu sistem tamamen bizim eğitimden en üst düzeyde faydalanabileceğimiz şekilde düşünülmüş. Bazen belirli sebeplerden dersleri kaçırsanız bile ders kayıtlarını sonradan izleyebilme fırsatı sayesinde eğitimden geri kalmıyorsunuz. Kurs bitse bile derslere sürekli erişim imkanınızın olması da ciddi bir avantaj. Bunların dışında Mehmet hoca gerçekten derse ve programa hakim, sektörü tanıyan, deneyimli bir eğitmen. Gösterdiği samimiyet ve sabırla eğitim sürecinde de sonrasında da her zaman sorularınızı çekinmeden sorabiliyorsunuz. eğitimi aldığım için çok memnunum ve herkese tavsiye ediyorum.

Esin
21-04-2020
Puan
Sektörde uzun süredir faaliyet gösteren bir mimarım. Daha önce Revit Architecture eğitimi almış biri olarak bu eğitimi çok tatminkar ve başarılı buldum. Öncelikle uzaktan eğitim hakkında yorum yapmak istiyorum. Herhangi bir kursa giderek eğitim almaktan çok daha verimli bir eğitim modeli. Zamandan ciddi bir tasarruf oluyor. Bulunduğunuz yerden eğitime katılabiliyorsunuz. Gerekli durumlarda Mehmet Şahin anında bilgisayarınıza bağlanıp müdahale ediyor. Eğitim konusuna gelecek olursak Revit in tüm versiyonları ve genel anlamda BIM için eğitmen çok önemli. Çünkü sadece programdaki komutları öğrenmek yetmiyor. Proje oluşturma mantığının öğrenilmesi gerekiyor. Mehmet Bey son derece tecrübeli, konusuna hakim, sektördeki tüm gelişmeleri yakından takip eden, Revit ile çok sayıda ve farklı konularda projeler oluşturmuş sabırlı ve öğretici bir eğitmen. Daha önce aldığım eğitimde sorularımın havada kaldığı çok olmuştu. Ancak bu eğitimde ne kadar ayrıntı sorarsanız sorun mutlaka cevabını alıyorsunuz. Eğitim sonrası size desteğinin devam etmesi ise bence başka bir yerde bulamayacağınız çok büyük bir avantaj. Revit Architecture eğitimi almayı düşünen herkese şüphesiz tavsiye edebileceğim bir eğitmen Mehmet Şahin. Eduffe ekibine ve kendisine çok teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum.

Büşra Nur
25-05-2020
Puan
Uzaktan eğitim olduğu için bir şüphe ile yaklaşmıştım.Bilemediğim zaman nasıl yardım alacağım veya yapamadığım zaman, yanlış yaptığım zaman nasıl toparlayacağım diye ama korkulacak hiçbir şeyin olmadığını anladım kursa başladıktan sonra :) Çünkü eğitim üst seviye yani hocamızın bilgisi sadece konu bazlı değil normal yaşamda da karşımıza çıkacak sorunları konuya dahil edip anlatması nasıl bir yol izleyeceğimizi daha iyi gösteriyor. Mimarlık okuyan ve mesleğini eline almış bütün mimar arkadaşlarıma hiç şüphe etmeden katılmalarını tavsiye ederim.

Uğur
10-06-2020
Puan
Hayatımda ikinci kez uzaktan canlı bir eğitimi tamamladım, tekrar iyi ki uzaktan ve online eğitime katıldım dedim. Bunun sebebi tekrar alanında tecrübeli ve sorunsuz, sürekli iletişim kurabildiğim bir eğitmen ile karşılaşmam sanırsam. Mehmet hoca sadece bir program öğretmiyor, mesleki tecrübelerini de paylaşıyor, bu bana çok şey kattı. Revit eğitimi ile alakalı en az on kurumla görüştüm yine olsa yine eduffe akademiyi tercih ederim.

Can
14-06-2020
Puan
İlk defa online eğitime katıldım ve çok memnun kaldım. Sebepleri ise Mehmet hocanın süreci mimari proje çizerek yürütmesi, bu derslerin kayıtlı olması, karşılaştığımız sorulara cevap araması, uzun vadede öğrencilerini bir arada tutarak eğitim sonundada iletişimi koparmama çabası ve en önemlisi samimiyetiydi. Bu sebeplerle birlikte programı aktif olarak kullanabileceğime beni inandırdı. Eduffe’ye ve Mehmet hocaya teşekkür ediyorum.

Gülistan
02-09-2020
Puan
Revit eğitimi benim ilk online eğitimimdi ve beklediğimin çok daha üstünde bir verimle bu eğitimi aldık. Hem hocamızı dinleyip hem de uygulama yapmamız için verilen süre sayesinde eş zamanlı ilerleyebildik. Bu da dersin verimini daha da artıran bir durumdu. Eğitimimiz bitti ancak her zaman Revit ile alakalı bir sorumuz olduğunda sorabileceğimiz bir Revit grubumuz var. Tüm emeği için Mehmet Bey'e çok teşekkür ederim.

Aziz
19-12-2020
Puan
Piyasada ki ve İnternette ki bütün eğitimleri unutun. Mehmet Hocam gerçekten donanımlı ve piyasanın içinden gelen bir eğitmen. Size şu komut şu işe yarar bu komut bu işe yarar demek yerine, Onu piyasada ve resmiyette nasıl kullanacağınızı, bir sorunla karşılaştığınızda nasıl çözeceğinizi kapsamlı şekilde anlatıyor. Benim için önemli olan buydu. yoksa internette komut öğreten yüzlerce video var. Teşekkürler Mehmet hocam Teşekkürler Eduffe ....